Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

 

Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,és a 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet alapján látja el szociális étkeztetést, mint kötelező szociális alapszolgáltatást.

Szociális étkeztetésben részesülhetnek azon személyek, akik koruk és betegségük miatt saját étkezésüket képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt rászorulnak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított.

A szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés biztosítása történik. Az étkezés történhet kiszállítással és elvitellel. Ezek a lehetőségek mindenképpen segítséget jelentenek a rászorulóknak.

Az étkezést igénybe vevő idős emberek napi kapcsolatban vannak az ebédet kiszállító személyzettel, így problémáikat személyesen és telefonon is jelezhetik.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapításánál a gondozott havi jövedelme vehető figyelembe. A díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 % – át.