Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgálat.

Folyás Község Önkormányzata hetente egy alkalommal biztosít lehetőséget a családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás igénybevételére. Ezen tevékenységét az újszentmargitai Hétszínvirág Bölcsőde, Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal együttműködve végzi. A családsegítő tevékenységet folytató munkatársak minden hét szerdai napján intézik a lakosság családsegítéssel kapcsolatos megkereséseit.