Falugondnoki szolgálat

Községünkben 2008 óta működik sikeresen a falugondnoki szolgálat, 1 fő közalkalmazotti munkakörben történő foglalkoztatatásával. Az Önkormányzat falugondnoki szolgálatról szóló 11/2000. (XII.18) számú rendeletében határozott a szolgálat működéséről.

A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A falugondnok – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában.

A falugondnoki szolgálat e célok elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el.

Alapfeladatai:

  • közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
  • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása); szakorvosi ellátásra a 6km-re található Polgárra, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. rendeléseire szállítja az azt igénylőket.
  • óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb gyermekszállítás.

Kiegészítő feladatai:

  • Lakossági szolgáltatások (közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, valamint egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, illetőleg más alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés).

A falugondnoki szolgáltatást a településen bárki ingyenesen igénybe veheti. Az erre irányuló szándékát legfeljebb egy munkanappal előtte jelezni szükséges a falugondnoknak vagy a polgármesternek.

A szolgálatot az esetek túlnyomó részében az idős lakosság veszi igénybe.

falugondnok

2014 augusztusában Önkormányzatunk egy új falugondnoki autó beszerzésével fejlesztette a Szolgáltatást, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt sikeres pályázatunknak köszönhetően tudtunk véghezvinni.

falugondnok1